شناسنامه شغل «معاونت و جانشین معاونت عملیات»

عناوین شغلی مشابه:

معاونت و جانشین معاونت عملیات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: معاون

مدیر مستقیم: مدیر عامل

واحد اصلی: معاونت

زیرواحد: عملیات عملیات

هدف شغل:

مدیریت و راهبری عملیات بانک به منظور ارائه سرویس پایدار
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top