ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «معاون مدیریت ریسک»

عناوین شغلی مشابه:

معاون مدیریت ریسک

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: معاون

مدیر مستقیم: مدیر عامل

واحد اصلی: مدیریت ریسک

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

پایش و شناخت شرایط کسب وکار و محیط و بسترهای IT و فضای سیاسی و اقتصادی برای تدوین استراتژی و تدوین چارچوب حاکمیت ریسک همراستا با استراتژی کسب و کار و چارچوب مدیریت ریسک
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است