ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مهندس ارشد ابزاردقیق و کنترل»

عناوین شغلی مشابه:

مهندس ارشد ابزاردقیق و کنترل, مهندس ابزاردقیق و کنترل, مهندس ابزار دقیق, کارشناس ابزاردقیق, کارشناس ارشد الکترونیک, کارشناس ارشد ابزاردقیق مخابرات و سیستم های کنترل

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Instruments and Control Senior Engineer

خانواده شغلی: خدمات فنی

صنعت محل فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: رئیس مهندسی عمومی

واحد اصلی: مجتمع تولید

زیرواحد: خدمات فنی/ مهندسی عمومی

هدف شغل:

طراحی لاجیک های کنترلی و سیستم های ابزاردقیق جهت استفاده در سیستم پایش و کنترل و تنظیم بهره برداری و پیشگیری از توقف های ناخواسته در سیستم
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است