ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مهندس برنامه ریزی و کنترل پروژه»

عناوین شغلی مشابه:

مهندس برنامه ریزی و کنترل پروژه, مهندس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه, مهندس برنامه ریزی, کارشناس کنترل پروژه, مسئول کنترل و بازنگری برنامه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Project Planning & Control Engineer

خانواده شغلی: مدیریت پروژه

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: مهندس

مدیر مستقیم: رئیس مهندسی عمومی

واحد اصلی: خدمات فنی

زیرواحد: مهندسی عمومی

هدف شغل:

برنامه ریزی، پایش و پیگیری اجرای پروژه ها به منظور حصول اطمینان از درست انجام شدن و پیشرفت طبق برنامه
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است