ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مهندس فرآیند آبگیر و اسمز معکوس»

عناوین شغلی مشابه:

مهندس فرآیند آبگیر و اسمز معکوس, مهندس فرآیند تصفیه خانه, مهندس چرخه ی آب, مهندس ارشد, مهندس تصفیه ی آب صنعتی, شرح شغل, شرح وظایف

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Reservoir and RO Process Engineer

خانواده شغلی: خدمات فنی

صنعت محل فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی

سطح سازمانی: مهندس

مدیر مستقیم: سرپرست مهندسی فرآیند

واحد اصلی: خدمات فنی و مهندسی

زیرواحد: مهندسی فرآیند

هدف شغل:

کنترل شرایط فرآیندی واحد یوتیلیتی برای حصول اطمینان از تأمین و دردسترس بودن یوتیلیتی موردنیاز برای واحدهای تولیدی به صورت مستمر مطابق با پارامترهای طراحی
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است