شناسنامه شغل «کارشناس آموزش فنی فناوری اطلاعات»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس آموزش فنی فناوری اطلاعات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر پیکر بندی

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه پیکربندی

هدف شغل:

ارزیابی و ارتقای سطح دانش نیروهای فنی و برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top