ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس ارتباطات، تبلیغات و نمایشگاه ها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارتباطات، تبلیغات و نمایشگاه ها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Communication, Advertisement and Events Specialist

خانواده شغلی: بازاریابی و فروش

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس روابط عمومی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: روابط عمومی

هدف شغل:

هماهنگی اجرا و برگزاری رویدادها و تعامل با ذینفعان شامل کارکنان و خانواده ها و رؤسا و مدیران و پیمانکاران و رسانه ها و سازمان های ناظر به منظور بهبود ارتباطات سازمان با ذینفعان درون و برون سازمان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است