ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس ارتباط با دولت»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارتباط با دولت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: بازاریابی و فروش

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس اداره سهامداران گروه ورابط با دولت

واحد اصلی: اداره کل ارتباطات شرکتی

زیرواحد: اداره سهامداران گروه و رابط با دولت

هدف شغل:

شناسایی مقررات وضع شده از سوی دولت و مجریان منصوب شده و سهامدار دولتی و ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور ایجاد و تقویت یک سیستم کارآمد در روابط با دولت
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است