شناسنامه شغل «کارشناس ارشد امنیت سخت افزار»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد امنیت سخت افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مدیر سخت افزار

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه سخت افزار

هدف شغل:

راهبری سرویس های داخلی شرکت و پایش و بررسی سخت افزارهای مورد استفاده به منظور فراهم نمودن امنیت اطلاعات شرکت
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top