ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس ارشد تست و کنترل کیفیت نرم افزار»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد تست و کنترل کیفیت نرم افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مدیر گروه تست و کنترل کیفیت نرم افزار

واحد اصلی: توسعه

زیرواحد: توسعه

هدف شغل:

ارائه و اجرای راهکارهای مناسب برای تست و کنترل کیفیت نرم افزار به منظور حصول اطمینان از کیفیت نرم افزارهای طراحی و تولیدشده
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است