شناسنامه شغل «کارشناس ارشد حقوقی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد حقوقی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Legal Senior Specialist

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس امور حقوقی و دعاوی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: امور حقوقی و قراردادها

هدف شغل:

بررسی شواهد و مستندات و ادله موجود برای اظهارنظر حقوقی در خصوص قرادادهای شرکت و استعلامات به عمل آمده از واحدهای ‏مختلف شرکت و اعلام پاسخ به رئیس قسمت
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top