ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس ارشد خدمات درمانی و اطلاعات کارکنان»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد خدمات درمانی و اطلاعات کارکنان

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: رئیس امور کارکنان

واحد اصلی: منابع انسانی

زیرواحد: امور کارکنان

هدف شغل:

شناسایی نیازمندی ها و تأمین مدارک و مستندات به منظور ارائه ی خدمات درمانی به کارکنان و به روز نگهداری سیستم اطلاعات کارکنان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است