شناسنامه شغل «کارشناس ارشد رایانش ابری»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد رایانش ابری

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مدير گروه شبکه و امنيت

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه شبکه و امنیت

هدف شغل:

مدیریت زیرساخت رایانش ابری و استقرار سیستم‌های مجازی به منظور ارائه سرویس های استاندارد و باکیفیت تحت Cloud.
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top