شناسنامه شغل «کارشناس ارشد شبکه و امنیت»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد شبکه و امنیت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مدیر گروه شبکه و امنیت

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه شبکه و امنیت

هدف شغل:

راهبری بستر و ارتباطات شبکه ای قابل اطمینان و امن به منظور ارائه سرویس های مورد نیاز سازمان
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top