شناسنامه شغل «کارشناس ارشد محیط زیست»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد محیط زیست

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Environment Senior Specialist

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: ایمنی، بهداشت و محیط زیست

هدف شغل:

شناخت و پیگیری دغدغه های زیست محیطی و ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات منفی پروژه ها بر محیط زیست
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top