شناسنامه شغل «کارشناس اطلاعات»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس اطلاعات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Information Specialist

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس بخش اطلاعات و انتظامات

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: پشتیبانی/ اطلاعات و انتظامات

هدف شغل:

برخورد مناسب و ارائه اطلاعات در هنگام ورود میهمانان و ارباب رجوع و کنترل ورود و خروج به منظور راهنمایی مراجعه کنندگان و ‏همراهی ایشان با تکریم و تقویت چهره ای مطلوب از شرکت در ایشان ‏
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top