شناسنامه شغل «کارشناس امنیت سخت افزار»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس امنیت سخت افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: کارشناس مسئول تحلیل گر سیستم

واحد اصلی: معاونت عملیات

زیرواحد: گروه سخت افزار

هدف شغل:

راهبری سرویس های داخلی شرکت و پایش و بررسی سخت افزارهای مورد استفاده به منظور فرهم نمودن امنیت اطلاعات شرکت
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top