شناسنامه شغل «کارشناس برنامه ریزی و گزارش دهی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس برنامه ریزی و گزارش دهی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Planning & Reporting Specialist

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: سرگروه برنامه ریزی و گزارش دهی

واحد اصلی: معاونت پروژه ها

زیرواحد: برنامه ریزی و مدیریت ریسک

هدف شغل:

پیگیری و جمع آوری اطلاعات پروژه و مطابقت با مستندات برای تهیه و ارائه گزارش پیشرفت پروژه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top