شناسنامه شغل «کارشناس برنامه نویس داده های کلان»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس برنامه نویس داده های کلان

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر بانک های اطلاعاتی و سیستم

واحد اصلی: بانکهای اطلاعاتی و سیستم

زیرواحد: بانکهای اطلاعاتی و سیستم

هدف شغل:

انجام امور برنامه نویسی محوله با ابزارهای مناسب آن جهت استخراج و پردازش داده های حجیم
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top