ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس تدارکات و خدمات کالا طرحها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس تداركات و خدمات کالا طرحها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: مدیریت پروژه

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس تدارکات و خدمات کالا طرحها

واحد اصلی: تدارکات و امور کالا

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

هماهنگی با مجری طرح و بررسی پیشرفت پروژه به منظور تعیین لیست و برآورد نیازهای طرح به کالا با همکاری مجری طرح
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است