شناسنامه شغل «کارشناس تغذیه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس تغذیه، مسئول تغذیه، کارشناس رژیم غذایی، مسئول برنامه ریزی رستوران، کارشناس بهداشت تغذیه، ناظر رستوران، ناظر طبخ غذا

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Diet Specialist

خانواده شغلی: ایمنی، بهداشت و محیط زیست

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس مسئول

مدیر مستقیم: رئیس بهداشت

واحد اصلی: ایمنی، بهداشت و محیط زیست

زیرواحد: ‏ بهداشت

هدف شغل:

برنامه ریزی، مشاوره و پایش تغذیه کارکنان در جهت پیشگیری از بیماری ها و ارائه ی رژیم غذایی و رژیم درمانی در صورت نیاز برای کارکنان
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top