ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس حقوق و مزایای پیمانکاران»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس حقوق و مزایای پیمانکاران

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس امور کارکنان

واحد اصلی: منابع انسانی

زیرواحد: امور کارکنان

هدف شغل:

پایش سیستم حقوق و دستمزد پیمانکاران و تعامل با آنها به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد قرارداد، مقررات کار و تأمین اجتماعی و منطقه ی ویژه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است