ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس درآمد سامانه تدارکات»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس درآمد سامانه تدارکات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاونت اجرایی

واحد اصلی: توسعه

زیرواحد: معاونت توسعه

هدف شغل:

تعمال با مناقصه گزاران و کارفرمایان به منظور پیگیری دریافت صورتحساب کارمزد خدمات ارائه شده در خصوص مناقصات
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است