ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس روابط عمومی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس روابط عمومی, مسئول روابط عمومی, کارشناس ارشد روابط عمومی, متخصص روابط عمومی, کارشناس ارتباطات سازمان, شرح شغل, شرح وظایف

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Public Relations Specialist

خانواده شغلی: بازاریابی و فروش

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی

واحد اصلی: بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی

زیرواحد: روابط عمومی

هدف شغل:

معرفی شرکت با استفاده از ابزارهای ارتباطی برای تسهیل ارتباط با مخاطبین و تسهیل ارتباط کارکنان و واحدها با یکدیگر
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است