شناسنامه شغل «کارشناس سرویسهای شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سرویسهای شبکه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: ‏ رئیس بخش شبکه و امنیت اطلاعات

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: دانش و فناوری اطلاعات

هدف شغل:

راه اندازی ، راهبری، نگهداری و پشتیبانی از زیرساختهای شبکه ارتباطات و سرویسهای موجود در بستر شبکه به منظور دسترس ‏پذیری سرویسهای شبکه شامل برنامه های کاربردی برای رفع نیاز کاربران
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top