شناسنامه شغل «کارشناس سیستمهای مدیریت یکپارچه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سیستمهای مدیریت یکپارچه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Integrated Management Systems Specialist

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس بخش سیستمهای مدیریت یکپارچه

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: توسعه ی سازمانی

هدف شغل:

فراهم نمودن و بررسی و کنترل مستندات برای انجام ممیزی های مربوط به سیستم مدیریت یکپارچه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top