ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس سیستمهای مدیریت یکپارچه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سیستمهای مدیریت یکپارچه, کارشناس سیستم, کارشناس بهبود روش ها, کارشناس سیستم های مدیریت یکپارچه, کارشناس تضمین کیفیت, کارشناس سیستم های جامع سازمان

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Integrated Management Systems Specialist

خانواده شغلی: کیفیت

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس سیستم های تعالی و استانداردها

واحد اصلی: تضمین کیفیت

زیرواحد: سیستم های تعالی و استانداردها

هدف شغل:

آگاهی رسانی و مشاوره و بررسی و کنترل مستندات واحدها برای شناسایی نقاط قابل بهبود و تسهیل استقرار و انجام ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است