ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس سیستمها و روشها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سیستمها و روشها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاون پشتیبانی / مدیر عامل

واحد اصلی: معاونت پشتیبانی

زیرواحد: سیستمها و روشها

هدف شغل:

پایش، ممیزی و نگهداری سیستمهای مدیریتی استقرار یافته به منظور حصول اطمینان از بهره وری سیستمها و رعایت الزامات آنها در واحدهای مختلف
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است