ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس سیستم و بهبود فرآیندها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سیستم و بهبود فرآیندها, کارشناس سیستم ها و روش ها, کارشناس تضمین کیفیت, مسئول بهبود روش ها, کارشناس بهره وری, متخصص طراحی فرایند, کارشناس BPMS

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): System and Process Improvement Specialist

خانواده شغلی: کیفیت

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس سیستم ها و روش ها

واحد اصلی: برنامه ریزی

زیرواحد: سیستم ها و روش ها

هدف شغل:

ارائه ی مشاوره بهبود فرآیندها و جاری کردن فرآیندهای بهینه در سازمان به منظور تقویت تعامل بین فرآیندها و تسهیل گردش کار در سازمان در راستای استراتژی ها
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است