شناسنامه شغل «کارشناس فرآیندهای کسب و کار ERP»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس فرآیندهای کسب و کار ERP

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Business Processes and ERP Specialist

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: سرپرست برنامه ریزی و سیستم های مدیریتی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: برنامه ریزی، سیستم های مدیریتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف شغل:

شناسایی و مدون کردن فرآیندهای جاری سازمان به منظور استقرار سیستم یکپارچه ی برنامه ریزی منابع سازمان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top