ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس فرآیندهای کسب و کار ERP»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس فرآیندهای کسب و کار ERP، کارشناس سیستم ها و روش ها، کارشناس فرآیندها، مسئول تضمین کیفیت، مسئول سیستم مدیریت یکپارچه، متصدی IMS

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Business Processes and ERP Specialist

خانواده شغلی: استراتژی، برنامه و بودجه

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: سرپرست برنامه ریزی و سیستم های مدیریتی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: برنامه ریزی، سیستم های مدیریتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف شغل:

شناسایی و مدون کردن فرآیندهای جاری سازمان به منظور استقرار سیستم یکپارچه ی برنامه ریزی منابع سازمان
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است