شناسنامه شغل «کارشناس فروش عمده خدمات ارتباطی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس فروش عمده خدمات ارتباطی، رئیس اداره دسترسی عمده فروشی، کارشناس عمده فروش خدمات مخابراتی، کارشناس عمده فروش اینترنت، کارشناس فروش باند پهن،

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): B2B Communication Services Sales

خانواده شغلی: بازاریابی و فروش

صنعت محل فعالیت: ارتباطات و فناوری اطلاعات

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر فروش

واحد اصلی: بازرگانی

زیرواحد: فروش

هدف شغل:

ایجاد و تقویت روابط تجاری خریداران عمده ی خدمات ارتباطی به منظور فروش عمده و افزایش سودآوری واحد کسب و کار
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top