ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس مدیریت انرژی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس مدیریت انرژی, مسئول مدیریت انرژی, آنالیست انرژی, کارشناس بهینه سازی مصرف انرژی, کارشناس پایش مصرف انرژی در فرآیند, کارشناس مسئول انرژی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Energy Management Specialist

خانواده شغلی: خدمات فنی

صنعت محل فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: سرپرست مدیریت انرژی

واحد اصلی: خدمات فنی

زیرواحد: مدیریت انرژی

هدف شغل:

پایش و جمع آوری اطلاعات مصرف در فرآیندها و تجهیزات مختلف به منظور تحلیل و ارزیابی مصرف انرژی در فرآیندها و تجهیزات و شناسایی نقاط قابل بهینه سازی
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است