ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس مدیریت فرآیندها و کنترل پروژه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس مدیریت فرآیندها و کنترل پروژه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاون پشتیبانی / مدیر عامل

واحد اصلی: معاونت پشتیبانی

زیرواحد: سیستمها و روشها

هدف شغل:

شناسایی و جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و پایش فرآیند ها، بررسی و ارائه پیشنهادات در جهت حصول اطمینان از پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه و حفظ یکپارچگی فرآیندها در سازمان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است