شناسنامه شغل «کارشناس مسئول سیستم مین فریم»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس مسئول سیستم مین فریم

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاون بانکهای اطلاعاتی

واحد اصلی: بانکهای اطلاعاتی و سیستم

زیرواحد: بانکهای اطلاعاتی و سیستم

هدف شغل:

نصب و راهبری سیستم عامل به منظور نصب دیتابیس و سایر ابزارها
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top