شناسنامه شغل «کارشناس نرم افزار»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس نرم افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس اداره بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعات مالی

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی/ اداره کل مالی

زیرواحد: اداره بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعات مالی

هدف شغل:

شناسائي نيازمنديهاي نرم افزاري واحد با توجه به اهداف و استراتژی های آتی سازمان ،و نظارت در تهيه و بومی‌سازی برنامه با استفاده از داده هاي آزمايشي و حصول اطمينان ازكاركرد صحيح برنامه‌ها متناسب با الزامات
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top