ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس نرم افزار»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس نرم افزار, کارشناس سیستم مکانیزه, مسئول سیستم, مسئول امور نرم افزاری, برنامه نویس, کد نویس, توسعه دهنده نرم افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Software Specialist

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس امور سیستم های نرم افزاری

واحد اصلی: مدیر فناوری اطلاعات

زیرواحد: سیستم های نرم افزاری

هدف شغل:

شناسائي نيازمنديهای نرم افزاری واحدها با توجه به اهداف و استراتژی های آتی سازمان برای توسعه و بومی‌سازی برنامه های نرم افزاری با استفاده از داده های آزمايشی و حصول اطمينان ازكاركرد صحيح این برنامه‌ها
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است