ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس نظارت بر فعالیتهای پیمانکاری غیر فنی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس نظارت بر فعالیتهای پیمانکاری غیر فنی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس اداره خرید و قراردادها

واحد اصلی: معاونت مالی و پشتیبانی

زیرواحد: اداره خرید و قراردادها

هدف شغل:

پایش عملکرد پیمانکاران غیرفنی و تطبیق با آیین نامه ها و مقررات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع در این خصوص ، جهت اطمینان از رعایت قانون و مصالح و تکالیف شرکت در اینگونه از قراردادها
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است