ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس وام و بازنشستگی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس وام و بازنشستگی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Loan and Retirement Specialist

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس امور کارکنان

واحد اصلی: منابع انسانی

زیرواحد: امور کارکنان

هدف شغل:

بررسی درخواست های وام و بازنشستگی و مستندات به منظور صحه گذاری و تشخیص و ارجاع موارد قابل انجام شدن
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است