شناسنامه شغل «کارشناس پروژه های استراتژیک صنعتی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس پروژه های استراتژیک صنعتی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): strategic projects specialist

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت دارو

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مشاور فنی

واحد اصلی: مدیریت

زیرواحد: پروژه های استراتژیک صنعتی

هدف شغل:

بررسی نیازهای فنی واحدهای سازمانی مختلف به منظور تحلیل ، معرفی و استقرار راهکارها و تکنولوژیها
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top