شناسنامه شغل «کارشناس پشتیبانی فنی عملیات»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس پشتیبانی فنی عملیات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: کارشناس ارشد پشتیبانی فنی

واحد اصلی: معاونت عملیات

زیرواحد: گروه عملیات

هدف شغل:

پشتیبانی فنی کلیه سرویس های حضوری و غیر حضوری بانک به منظور رضایتمندی کلیه مشتریان و شعب
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top