شناسنامه شغل «کارشناس پشتیبانی و زیر ساخت شبکه و امنیت»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس پشتیبانی و زیر ساخت شبکه و امنیت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: کارشناس ارشد امنیت و شبکه

واحد اصلی: معاونت عملیات

زیرواحد: گروه شبکه و امنیت

هدف شغل:

طراحی و راه اندازی شبکه به منظور پشتیبانی از سرویس های داخلی شرکت و ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت شبکه و امنیت شبکه.
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top