ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس پیشخوان سرویس»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس پیشخوان سرویس

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر گروه پیشخوان سرویس و راهبر سامانه مدیریت تسک و مدیریت محتوا

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه پیشخوان سرویس و راهبر سامانه مدیریت تسک و مدیریت محتوا

هدف شغل:

دسته بندی مجموعه رخداد / درخواست های مشتریان شرکت بهسازان ملت با گروه پشتیبانی کسب و کار وگروه پشتیبانی عملیات (سطح دوم پشتیبانی) به منظور پیگیری
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است