شناسنامه شغل «کارشناس پیکربندی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس پیکربندی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر پیکربندی

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه پیکربندی

هدف شغل:

نصب ، راه اندازی و ارایه راهکارهای زیرساخت پیکربندی و بهبود روالهای توسعه
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top