شناسنامه شغل «کارشناس کنترل کیفیت حین تولید»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس کنترل کیفیت حین تولید

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): IPQC Spc

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت دارو

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس کنترل کیفیت حین تولید

واحد اصلی: مدیریت

زیرواحد: کیفیت / کنترل کیفیت

هدف شغل:

مشارکت و تلاش در ارتقاء کیفیت محصول و کیفیت فرآیند تولید به منظور بهینه سازی فرآیندهای کنترل کیفیت محصولات در حال تولید مطابق استانداردها.
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top