ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس کنترل کیفیت نرم افزار»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس کنترل کیفیت نرم افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر کنترل کیفیت

واحد اصلی: معاونت توسعه نرم افزار

زیرواحد: توسعه

هدف شغل:

بررسی کیفی طراحی نرم افزار و کدهای تولید شده به منظور رفع چالشهای تیمهای طراحی و تولید با ارائه مستندات شفاف براساس کیفیت سامانه تدارکات و پروژه های ملی و اقماری به لحاظ کاربردی و کارکردی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است