شناسنامه شغل «کارمند بایگانی و حفاظت اسناد»

عناوین شغلی مشابه:

کارمند بایگانی و حفاظت اسناد

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): ‎ Archive and Documents Security Administrator

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: کارمند

مدیر مستقیم: رئیس حراست ‏

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: حراست

هدف شغل:

بایگانی و حفاظت از اسناد برای دسترسی به موقع و پیشگیری از دسترسی غیرمجاز
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top