ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارمند بایگانی و حفاظت اسناد»

عناوین شغلی مشابه:

کارمند بایگانی و حفاظت اسناد, کارمند دبیرخانه حراست, مسئول دبیرخانه محرمانه, مسئول حفظ اسناد, کارشناس دبیرخانه رمز

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): ‎ Archive and Documents Security Administrator

خانواده شغلی: حراست و نگهبانی

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارمند

مدیر مستقیم: رئیس حراست ‏

واحد اصلی: حراست

زیرواحد: دبیرخانه

هدف شغل:

بایگانی و حفاظت از اسناد موجود در حراست برای دسترسی به موقع و پیشگیری از دسترسی غیرمجاز
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است