ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارگر انبار دارو»

عناوین شغلی مشابه:

کارگر انبار دارو, انباردار انبار دارو, مسئول جابجایی دارو, مسئول بارگیری انبار, متصدی جاگذاری دارو

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Warehouse Labor

خانواده شغلی: تدارکات و انبار

صنعت محل فعالیت: پخش

سطح سازمانی: کارگر

مدیر مستقیم: سرپرست انبار

واحد اصلی: انبار

زیرواحد: انبار دارو

هدف شغل:

تخلیه و بارگیری داروهای وارده و صادره از انبار و همکاری در نگهداری داروها در انبار به منظور تحویل دارو بر اساس لیست های تأیید شده
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است