شناسنامه شغل «‏ کارشناس مسئول راهبر بانکهای اطلاعاتی»

عناوین شغلی مشابه:

‏ کارشناس مسئول راهبر بانکهای اطلاعاتی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: امور حقوقی و قراردادها

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاون بانکهای اطلاعاتی

واحد اصلی: بانکهای اطلاعاتی و سیستم

زیرواحد: بانکهای اطلاعاتی

هدف شغل:

ایجاد ، حذف و تغییرآبجکتها و نگهداری اطلاعات به منظور راهبری دیتابیس
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top