ویرایش محتوا

تکنولوژی اطلاعات و دوقطبی شدن بازار کار

انقلاب در تکنولوژی اطلاعات اثرات متفاوتی روی بازار کار گذاشته است. بسیاری از وظایف تکرار شونده و دستی خودکارسازی شده و حجم بالایی از کارگران در صنایع و مشاغل مختلف…

روندهای دگرگون‌ساز منابع انسانی (گزارش مرسر)

رویکرد یکپارچه‌ی مرسر پیچیدگی تحول منابع انسانی را کاهش می‌دهد و روندها ی دگرگونی را به شکلی سازگار و پذیرفتی در می آورد.

روندهای کسب و کار تا سال ۲۰۳۰ به گزارش هی گروپ

مطالعه ای که توسط هی گروپ Hay Group و Z‑Punkt انجام شده نمایانگر شش تغییر اساسی در جهان کسب و کار است که آینده ما را تا سال ۲۰۳۰ شکل…

گزارش روند جهانی جبران خدمت

تغییر را به صورت کارآ مدیریت کنید (گزارش سمینار SHRM)

سحنرانی دکتر سارا رینز در کنفرانس ۲۰۱۲ SHRM: دکتر سارا رینز[i] و پروفسور جان اف. مورای[ii]، پروفسور سازمان و مدیریت در دانشکده کسب و کار لواز تیپی[iii] در کنفرانس دانشجویی SHRM […]

روند تغییر مزد ( جبران خدمت ) در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی (۹۲ — ۸۶)

یکی از تحلیلهایی که رایان راهبرد رایان به تازگی در نشریه دنیای اقتصاد منتشر نموده، تحلیل مزد کارگران و افزایشات رسمی آن در پنج سال گذشته است. این تحلیل همچنین…

آیا در حیطه کسب و کار شما، آسیا فضای صنعتی متفاوتی دارد؟

این مطلب از وال استریت ژورنال ترجمه شده است مدیران اجرایی منطقه در مورد پویایی فرهنگ و تغییرات سریع آن بحث می کنند. نکته اصلی این روند — مدیریت در آسیا – […]

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است