ویرایش محتوا

بخشنامه های مزد در سال های مختلف

دانلود بخشنامه های مزد دربرگیرنده افزایش حداقل حقوق و نیز افزایش سایر سطوح مزدی کارگران و تصویب نامه شورای عالی کار در سال های مختلف که برای متخصصان و کارشناسان…

طرح طبقه بندی مشاغل؛ الزامات و ملاحظات

طرح طبقه بندی مشاغل یکی از دستاوردهای سیستم های مدیریتی در راستای برقراری عدالت مزدی و یکی از الزامات قانون کار کشور در زمانی که تعداد نیروی انسانی شاغل در…

حداقل مزد کارگران و افزایشات آن در سال ۹۲ (مصوبه شورای عالی کار — دو زبانه)

در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ معادل […]

روند تغییر مزد ( جبران خدمت ) در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی (۹۲ — ۸۶)

یکی از تحلیلهایی که رایان راهبرد رایان به تازگی در نشریه دنیای اقتصاد منتشر نموده، تحلیل مزد کارگران و افزایشات رسمی آن در پنج سال گذشته است. این تحلیل همچنین…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است