ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی — تجزیه و تحلیل مشاغل با روش دیکوم

پنل خبرگان تجزیه و تحلیل مشاغل دیکوم

آزمون تجزیه و تحلیل مشاغل با روش دیکوم در دو نوبت یکی پیش از برگزاری دوره وبیناری و دیگری پس از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

موفقیت در این آزمون در کنار مشارکت فعال در طی دوره و ارائه  ی کارهای عملی یکی از الزامات گواهینامه ی حضور در دوره آموزشی مزبور است.

در ادامه آزمون پایانی ارائه شده است:

(در چند سطر توضیح دهید)

 

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است