کارگاه های آموزشی تخصصی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

دوره های آموزشی تخصصی رایان راهبرد چابک در زمینه مدیریت منابع انسانی عمدتاً سازگار با روش هی گروپ هستند. این آموزش ها در حیطه های آنالیز شغل، ارزیابی مشاغل، سیستم جبران خدمت و …  با رویکرد کارگاهی  در راستای تجهیز مدیران و متخصصان منابع انسانی به روشهای پیشرفته مدیریت و منابع انسانی و عمدتاً بر اساس دوره های معادل بین المللی و بر اساس محتوای این دوره ها تدارک دیده شده است.(آموزش مدیریت منابع انسانی)

این دوره های آموزش مدیریت منابع انسانی که به صورت حضوری و غیر حضوری (وبینار منابع انسانی) ارائه می شوند، بر شایستگی های مدیریت سرمایه انسانی تکیه نموده اند و برخی از آنها عبارتند از:

 

دوره ی آموزشی / کارگاهی مدیریت عملکرد بر مبنای توافقنامه های عملکردی (حضوری و غیرحضوری)

با هدف مشارکت و با تمرکز بر ارتقای شایستگی ها و توانمندی های مدیران ارشد سازمانها . و متخصصان منابع انسانی که متولی ساماندهی این امور در سازمان هستند.

 

* دوره ی آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی (اختصاصاً برای سازمانهای متقاضی)

با هدف آشنا نمودن مدیران عملیاتی. که مالکین پروژه های بهبود منابع انسانی هستند، با فنون و روشهای منابع انسانی. 

 

* دوره ی آموزشی سازماندهی و طراحی ساختار (اختصاصاً برای سازمانهای متقاضی)

به منظور توانمند نمودن مدیران به طراحی ساختار. متناسب با استراتژی ها ، الزامات و شرایط داخلی و محیطی لازم برای طراحی ساختار

 

* دوره ی آموزشی منابع انسانی شرکت یار  (HR Busi­ness Partner)

توضیح انتظارات جدید از منابع انسانی و نقش ها و شایستگی های مورد انتظار از فعالان مدیریت منابع انسانی 

 

* دوره ی سازماندهی و طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو (غیرحضوری در طی یک ماه و حضوری برای شرکتهای متقاضی)

با متد اولریش و تحقیقات مِرسر برای متخصصان منابع انسانی. که بر سازماندهی واحد منابع انسانی بر اساس روشهایی نظیر HRBP تأکید دارند. 

 

دوره ها و کارگاه های هی گروپ:(آموزش مدیریت منابع انسانی)

* دوره کارگاهی آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی با روش هی گروپ. (حضوری کارگاهی در محل رایان راهبرد چابک و حضوری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی). 

هدف: تهیه شناسنامه های شغلی هدف محور و با تأکید بر مسئولیتها و نه شرح وظایف. 

 

* دوره کاربردی ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هی گروپ (حضوری کارگاهی در محل رایان راهبرد چابک و حضوری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی)

جهت استفاده از روشهای پذیرفته شده بین المللی برای ارزیابی مشاغل. با تأکید بر دانش چگونگی انجام کار، حل مسأله و میزان پاسخگویی

 

* دوره ی جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس روش هی گروپ (حضوری کارگاهی در محل رایان راهبرد چابک و حضوری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی)

جهت استقرار سیستمهایی منعطف. برای حقوق و دستمزد و مزایای مادی و غیر مادی نوآورانه و افزایش ظرفیت ماندگاری کارکنان

 

سایر دوره ها و کارگاه ها:

      * کارگاه تحلیل مشاغل و تهیه استاندارد آموزشی مشاغل بر اساس مدل دیکوم (حضوری کارگاهی در محل رایان راهبرد چابک و حضوری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی)

با این روش شرکت کنندگان قادر به تجزیه شغل و وظایف به صلاحیتها و شایستگی ها و طراحی دوره های آموزشی خواهند شد.

 

* دوره ی آموزشی مدیریت استعدادها ( حضوری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی / غیرحضوری). 

به منظور آشنایی با ترجیحات نسل هزاره و دیگر نسلها (X, Baby Boomers , …) . و شناسایی ابزارها، سیاستها و خط مشی های متناسب برای نگهداری ایشان

 

 

بر اساس خانواده های شغلی و رویکرد Dual Career Path

 

* دوره مشاغل کلیدی و جانشین پروری (اختصاصاً برای سازمانهای متقاضی)

برای شناسایی عوامل تعیین کلیدی بودن مشاغل و اقدامات متناسب برای این دسته از مشاغل

دوره های عمومی برای مدیران و کارکنان

 دوره ی تخصصی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی (حضوری؛ اختصاصی برای شرکتهای متقاضی)

به منظور آشنایی مدیران غیرمنابع انسانی و عملیاتی . با مدلهای نوین مدیریت منابع انسانی و نقشهای ترسیم شده برای ایشان در مدل HRBP

 

و دوره های

مهارتهای کار تیمی، آئین نگارش و گزارش نویسی حرفه ای، تصمیم گیری منطقی و حل مسأله. و سایر دوره های تخصصی مدیریت و منابع انسانی بنا به نیاز سازمانها . (اختصاصاً برای سازمانهای متقاضی)

 

ویژگی های دوره های تخصصی مدیریت و منابع انسانی رایان راهبرد چابک:

 شایان ذکر است تمامی فرمها و ابزارها و اطلاعات مورد نیاز. برای به کارگیری روشها در هنگام برگزاری کارگاه های تخصصی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

 به منظور تقویت تبحر، کارهای عملی نیز در دوره های تخصصی مدیریت منابع انسانی گنجانده شده. که توسط مدرس دوره مورد بررسی قرار گرفته. و بازخوردهای اصلاحی برای تک تک شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.

 همچنین متخصصان منابع انسانی امکان خواهند داشت تا سؤالات موردی خود را در خصوص مباحث دوره از طریق ایمیل و سایر تالارهای تخصصی تشکیل شده به بحث گذارند. بسیاری از راهکار مناسب با توجه به تجربیات دیگر متخصصان و مدیران از صنایع دیگر برای مشکلات عملی خود بدین ترتیب نمایان خواهد شد. 

دوره های تخصصی منابع انسانی قابل اجرای اختصاصی برای شرکتها و سازمانها نیز می باشند.

 در پایان دوره ها و کارگاه های تخصصی منابع انسانی با توجه به فعالیتهای عملی انجام شده. گواهینامه دوزبانه طی دوره توسط شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد چابک صادر خواهد شد.

 

وب سایت www.isurvey.ir و ایمیل HR@isurvey.ir و تلفنهای ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ و ۴۴۶۶۷۳۸۴ جهت ثبت نام و یا ارائه توضیحات تکمیلی در دسترس می باشند.

 

نکاتی درخصوص آموزش و ارتقا

بر اساس یافته ها و توصیه های مشاوران برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی (Career Path) ، مدیران برای موفقیت بیشتر و ارتقا در کارراهه و مسیر شغلی خود نیاز به کسب و ارتقای شایستگی ها خصوصاً شایستگی های مدیریتی در طول دوره های تصدی شغل مدیریتی خود هستند.

شایستگی های مورد نیاز برای پیشرفت شغلی در همه زمانها یکسان نبوده و با توجه به سطح مدیریت متفاوت خواهد بود.

زمانی مهارتهای فنی برای سرپرستی کفایت می کند و در دوره ای نحوه برخورد با کارکنان با عملکرد و رویکرد متفاوت تعیین کننده است. اما در سطوح بالاتر فنون اشراف به قوانین مربوطه و تسلط به مسائل بودجه بندی ضروری می نماید. با ارتقای سطح مدیریتی آگاهی نسبت به روشهای مدیریت عملکرد و انگیزش با استفاده از روشهای تدوین برنامه و کارراهه شغلی و نیز آگاهی از شرایط محیطی و بازار ضروری بوده . و انجام موفقیت آمیز سطوح مدیریت عمومی بدون شناخت الزامات کسب و کار و توانمندی کسب و جلب مشارکت استعدادهای خالق مزیت رقابتی امکان پذیر نخواهد بود.

امروزه مدیران موفق در سازمانهای پیشرو دنیا خود سکان برنامه ریزی و توسعه شغلی خود را به دست گرفته و به برنامه هایی که سازمان برای ایشان مهیا می کند، بسنده نمی کنند.

برنامه های آموزشی رایان راهبرد با تمرکز بر این دیدگاه تهیه شده اند.

برنامه ی وبینارهای آموزش منابع انسانی در بهار ۱۴۰۰:

آموزش وبینار و کارگاه های منابع انسانی هی گروپ بهار 1400
آموزش وبینار و کارگاه های منابع انسانی در بهار ۱۴۰۰ بر اساس سرفصل های مدل هی گروپ ارائه می شوند. این کارگاه های با رویکرد توانمندسازی اجرا برگزار می گردند و شرکت کنندگان در دوره آموزشی در پایان دوره قادر به انجام موضوع آموزش خواهند بود.

مشاوره و آموزش منابع انسانیمدیریت عملکردآنالیز و ارزیابی شغل به روش هی جبران خدمت و طراحی ساختارآموزش مدیریت منابع انسانی

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top